پرداخت الکترونیک

 

اخبار و رویداد ها

شرح جزئیات بودجه 95 شهرداری ارومیه از زبان رئیس شورا

شرح جزئیات بودجه 95 شهرداری ارومیه از زبان رئیس شورا

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام کرد: بودجه سال 95 شهرداری ارومیه به نسبت بودجه سال 94 افزایش اندکی داشته که البته بحث تحریم و تورم کشور را می توان عامل این افزایش دانست.

نویسنده: اپراتور سایت/دوشنبه, 17 اسفند,1394/دسته ها: اخبار

رتبه بندی این مطلب:
5/0

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام کرد: بودجه سال 95 شهرداری ارومیه به نسبت بودجه سال 94 افزایش اندکی داشته که البته بحث تحریم و تورم کشور را می توان عامل این افزایش دانست.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارومیه، پرویز جلیلی با بیان این که بودجه سال 95 در شورای اسلامی شهر ارومیه تصویب و به شهرداری ابلاغ شده است ، افزود : کل بودجه سال 95 شهرداری ارومیه مبلغی بیش از 12 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این مبلغ در دو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی هزینه می شود . وی کل بودجه عمرانی شهرداری ارومیه را 10 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : از این میزان بیش از 50 میلیارد ریال به منظور مطالعات شهرسازی ، مبلغ 226 میلیارد و 600 میلیون ریال بودجه عمرانی منطقه یک ، مبلغ 297 میلیارد و 500 میلیون ریال بودجه عمرانی منطقه دو ، مبلغ 220 میلیارد و 100 میلیون ریال بودجه عمرانی منطقه سه ، مبلغ 116 میلیارد و 560 میلیون ریال بودجه عمرانی منطقه چهار ، مبلغ 175 میلیارد ریال بودجه عمرانی منطقه پنج ، یک هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی سازمان ها ، میلغ 6 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی متمرکز در ستاد و مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال برای آزاد سازی املاک در نظر گرفته شده است .


خدمات شهری

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان این که بودجه عمرانی سازمان ها به دو بخش درآمد سازمان و یارانه شهرداری تقسیم بندی می شود ، تشریح کرد : سال آینده برای یارانه شهرداری 852 میلیارد ریال و برای درآمد سازمان 791 میلیارد ریال تعریف شده است .

جلیلی درباره بودجه جاری شهرداری نیز با اعلام این که بودجه به سه بخش بودجه سازمان ها ، خدمات شهری و اداری تقسیم می شود ، گفت : سال آینده برای بودجه جاری سازمان ها مبلغ 714 میلیارد ریال ، بودجه جاری خدمات شهری 244 میلیارد ریال و برای خدمات اداری مبلغ 775 میلیارد ریال تعریف شده است . رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه درباره بودجه جاری خدمات شهری اظهار کرد : در بودجه جاری سال 95 شهرداری ارومیه بودجه جاری منطقه یک به مبلغ 59 میلیارد و 288 میلیون ریال ، منطقه دو به مبلغ 49 میلیارد و 360 میلیون ریال ، منطقه سه به مبلغ 52 میلیارد و 210 میلیون ریال ، منطقه چهار به مبلغ 47 میلیارد و 260 میلیون ریال و منطقه پنج به مبلغ 36 میلیارد و 820 میلیون ریال مصوب شده است .

جلیلی درباره اولویت های شهرداری ارومیه در بودجه سال آینده ، اظهار کرد : یکی از اولویت های کاری شهرداری که در بودجه سال 95 نیز بر آن تاکید شده است ، تکمیل پروژه های عمرانی و اجرای طرح های کوتاه مدت بوده که ضرورت اجرای آن ها بیشتر از سایر اقدامات شهرداری است . وی با بیان این که در مجموع 16 سازمان تابعه شهرداری ارومیه مشغول به فعالیت هستند ، افزود : بودجه مصوب سال 95 سازمان آتش نشانی بیش از 150 میلیارد ریال بوده که از این میزان مبلغ 100 میلیارد و 572 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری و مبلغ 49 میلیارد و 428 میلیون ریال به عنوان بودجه عمرانی این سازمان مصوب شده است . رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه درباره بودجه سازمان مدیریت پسماند نیز گفت : بودجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه مبلغ 440 میلیارد ریال است .

 فضای سبز

جلیلی با بیان این که بیش از 91 درصد بودجه سازمان فضای سبز شهرداری ارومیه به بودجه عمرانی تخصیص یافته است ، اظهار کرد : بودجه سازمان فضای سبز شهرداری ارومیه در سال 95 مبلغ 430 میلیارد ریال بوده که از این میزان مبلغ 34 میلیارد و 650 میلیون ریال مربوط به بودجه جاری سازمان و مبلغ 395 میلیارد و 350 میلیون ریال مربوط به بودجه عمرانی سازمان فضای سبز شهرداری ارومیه می شود . وی با بیان این که 100 درصد بودجه سازمان تاکسیرانی به بودجه جاری تخصیص یافته است ، افزود : بودجه سال 95 سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه مبلغ 14 میلیارد و 900 میلیون ریال مصوب شده است . رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه درباره بودجه مصوب سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری ارومیه ، گفت : کل بودجه مصوب سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری ارومیه مبلغ 154 میلیارد ریال است . جلیلی با بیان این که بودجه سازمان پایانه های مسافربری در سال 95 بیش از 185 میلیارد ریال است ، تشریح کرد : از این میزان مبلغ 13 میلیارد ریال به عنوان بودجه جاری و مبلغ 172 میلیارد ریال به عنوان بودجه عمرانی مصوب شده است . وی درباره بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه ، گفت : بودجه سازمان فرهنگی ورزشی در سال 95 مبلغ 173 میلیارد و 100 میلیون ریال است که از این میزان بیش از 35 میلیارد و 635 میلیون ریال به منظور بودجه جاری و بیش از 137 میلیارد و 465 میلیون ریال به منظور بودجه عمرانی مصوب شده است . به گفته وی ، بودجه سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه در سال 95 مبلغ 75 میلیارد ریال است . جلیلی درباره بودجه سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه اظهار کرد : در بودجه سال 95 مبلغ 58 میلیارد و 725 میلیون ریال برای سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه در نظر گرفته شده که مبلغ 12 میلیارد و 474 میلیون ریال بودجه جاری و مبلغ 45 میلیارد و 251 میلیون ریال بودجه عمرانی این سازمان مصوب شده است . رئیس شورای شهر ارومیه با بیان این که 86 درصد بودجه سازمان آرامستان ها برای پروژه های عمرانی تخصیص یافته است ، تشریح کرد : بودجه سال 95 سازمان آرامستان های شهرداری ارومیه مبلغ 110 میلیارد ریال بوده که بیش از 15 میلیارد و 332 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری و بیش از 94 میلیارد و 668 میلیون ریال به عنوان بودجه عمرانی مصوب شده است . جلیلی درباره بودجه سازمان زیباسازی و میادین میوه و تره بار ، افزود : بودجه سال 95 سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه 252 میلیارد و 735 میلیون ریال بوده که مبلغ 17 میلیارد و 519 میلیون ریال بودجه جاری و مبلغ 235 میلیارد و 216 میلیون ریال بودجه عمرانی است . همچنین بودجه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ارومیه 200 میلیارد ریال بوده که بیش از 20 میلیارد و 550 میلیون ریال بودجه جاری و 179 میلیارد و 450 میلیون ریال بودجه عمرانی مصوب شده است .

ترافیک

وی با بیان این که 87 درصد بودجه سازمان ترافیک به بخش عمرانی این سازمان تخصیص یافته است ، افزود : بیش از 90 میلیارد ریال برای سازمان ترافیک شهرداری ارومیه تخصیص یافته که از این میزان مبلغ 11 میلیارد  و 693 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری و 78 میلیارد و 307 میلیون ریال به عنوان بودجه عمرانی مصوب شده است . به گفته جلیلی ، مبلغ 308 میلیارد و 900 میلیون ریال برای سازمان خدمات موتوری شهرداری مصوب شده که مبلغ 67 میلیارد ریال بودجه جاری و مبلغ 241 میلیارد و 900 میلیون ریال بودجه عمرانی مصوب شده است .

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه درباره بودجه سازمان کشتارگاه شهرداری گفت : مبلغ 21 میلیارد و 150 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری مصوب شده است .

جلیلی با بیان این که 98 درصد بودجه سازمان عمران شهرداری ارومیه به بخش عمرانی تخصیص یافته است ، افزود : در مجموع مبلغ 791 میلیارد و 760 میلیون ریال به سازمان عمران شهرداری ارومیه تخصیص یافته که از این مقدار نیز مبلغ 16 میلیارد و 179 میلیون ریال به عنوان بودجه جاری و مبلغ 775 میلیارد و 581 میلیون ریال به عنوان بودجه عمرانی مصوب شده است .

تعداد نمایش ها (511)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نظرسنجی

نظر خود را راجه به سایت بیان کنید.ثبت نظر 

اوقات شرعی